Transport lądowy – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Transportem lądowym nazywamy wszystkie środki transportu, które poruszają się po drogach lub szynach w przypadku pociągów. Transport lądowy  to jedna z kluczowych gałęzi gospodarki w wielu krajach.

Transport lądowy – rodzaje

Transport lądowy należy do tak zwanego transportu powierzchniowego, czyli takiego, który odbywa się na powierzchni lądu bądź wody. Transport lądowy dzielimy na:

  • Transport samochodowy – transport samochodowy realizowany jest drogą lądową pojazdami kołowymi. Przemieszczanie towarów i osób jest stosunkowo szybkie i odbywa się za pomocą samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i minibusów. Dzięki autostradom możliwy jest szybki transport na duże odległości.
  • Transport kolejowy – transport kolejowy daje możliwość transportu osób i towarów na duże odległości, ponieważ sieć kolejowa wykorzystuje pojazdy szynowe. Infrastruktura obejmuje pociągi składające się z lokomotyw i wagonów, linie kolejowe, stacje kolejowe i zaplecze kolejowe.
  • Transport przesyłowy – transport przesyłowy umożliwia transport towarów rurociągami. Najczęstszymi ładunkami są surowce.

Jaki jest najpopularniejszy rodzaj transportu lądowego?

Najpopularniejszy jest transport drogowy, ze względu na swoje liczne zalety, do których należą między innymi: rozległa infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo tego rodzaju transportu czy możliwość przewożenia różnorakich ładunków w wielu różnych rozmiarach. Koszty transportu drogowego również są stosunkowo niskie. Do jego wad zaliczamy zależność od warunków atmosferycznych, często zbyt wielkie natężenie ruchu, negatywny wpływ na środowisko i ograniczenia co do ilości i rozmiaru transportowanych towarów.

Transport drogowy to również najpopularniejszy rodzaj transportu, jeśli chodzi o przewóz osób. 

Czym jest przewóz osób?

Przewóz osób, czyli transport pasażerski to usługa przewozowa polegająca na zorganizowanym przewozie osoby, bądź grupy osób. Kierowca tego rodzaju transportu korzysta z pojazdów pasażerskich, takich jak taksówki, autobusy turystyczne lub autokary, aby przewozić pasażerów z punktu odbioru do miejsca docelowego.

Transport pasażerski – podział

  • Transport regularny charakteryzuje się świadczeniem usług na określonej, stałej trasie. Przewozy pasażerskie są realizowane z jednego punktu do drugiego zgodnie z opublikowanymi rozkładami jazdy.
  • Transport nieregularny to transport osób na podstawie wcześniejszej umowy pomiędzy przewoźnikiem a klientem zamawiającym usługę przejazdu. Istnieje możliwość uzgodnienia cen i warunków przejazdu.
  • Transport zbiorowy  to regularny rodzaj transportu. Często jest zamiennikiem transportu indywidualnego. Transport zbiorowy wykonywany jest po określonych trasach i w określonych godzinach, które określa rozkład jazdy
  • Transport indywidualny przeznaczony jest dla konkretnej osoby, bądź grupy osób. Środki transportu indywidualnego różnią się od środków transportu zbiorowego. Ten rodzaj transportu jest nieregularny. Przykładem tego typu transportu może być taksówka. 

Taksówka jako środek transportu indywidualnego nieregularnego

Taksówka jest odpowiednio wyposażonym i oznakowanym pojazdem mechanicznym przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób. Odległości, jakie przebywa taksówka, są zazwyczaj niewielkie i ograniczają się do jazdy po konkretnym mieście lub jego obrzeżach. Osobę świadczącą usługi przewozowe w taksówce, nazywamy taksówkarzem.

Lądowy transport towarów

Lądowy transport towarów polega na przesyłce towarów za pomocą środków transportu poruszających się po powierzchni lądu bądź wody. Może być to transport drogowy, transport kolejowy lub transport morski. Polega on głównie na dostarczaniu towaru dla wykonawców usług i przemysłu, ale dotyczy także osób indywidualnych, przykładem mogą być przesyłki pocztowe. Przy lądowym transporcie towarów kluczową rolę odgrywa logistyka, czyli proces zarządzania transportem towarów, surowców lub materiałów.

Transport drogowy

Transport drogowy to transport towarów po określonych trasach za pomocą ciężarówek, bądź samochodów osobowych. Ten rodzaj transportu towarów cieszy się dużą popularnością na całym świecie przede wszystkim ze względu na wszechstronność.

Transport kolejowy

Ten rodzaj transportu towarów cechuje możliwość ekonomicznego przewozu dużej ilości towarów. Przewożone są one za pomocą pojazdów szynowych, przeważnie pociągów.

Transport morski

Transport morski wykorzystuje przede wszystkim statki towarowe. Ładunki przewozi się głównie w kontenerach  ze względu na mniejsze koszty i mniejsze wykorzystanie paliwa. Do największych portów kontenerowych zaliczamy te znajdujące się w Azji.

Transport rurociągowy

Do jego zalet zaliczamy przede wszystkim szybkość przesyłu towarów oraz możliwość przesyłu surowców. Wady tego rodzaju transportu towarów to wysokie koszty utrzymania i budowy oraz mała wszechstronność.

Jak organizowane są transporty lądowe?

W tym przypadku całą sprawą zajmują się wykwalifikowani spedytorzy i logistycy. Dbają oni o to, aby zamówienie zostało sprawnie przyjęte i dostarczone pod wskazany adres na czas. Do ich obowiązków należy m.in. zapewnienie prawidłowego przygotowania dokumentów. Spedytorzy i logistycy stale komunikują się z kierowcami, aby zapewnić, że produkty bezpiecznie dotrą do celu. Profesjonalna spedycja pozwala skutecznie zapomnieć o niedociągnięciach transportu lądowego.

Transport lądowy a ludzie i środowisko naturalne

Transport drogowy jest tym rodzajem transportu, który najbardziej wpływa na środowisko naturalne. Zagraża środowisku naturalnemu, zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Podczas spalania paliwa w silniku pojazdu do powietrza uwalniane są: tlenki azotu, węglowodory, tlenek węgla oraz metale ciężkie.

Hałas drogowy

Każdy od czasu do czasu jest narażony na hałas – czy to odgłosy budowy za rogiem, dźwięk miasta lub dźwięki sąsiedniej imprezy. Chociaż dźwięki te są zazwyczaj krótkotrwałe, czasami mogą stać się trwałe, a wtedy można je sklasyfikować jako tak zwane zanieczyszczenie hałasem. Hałas drogowy jest powodowany m.in. przez silnik pojazdu i jego układ napędowy, oddziaływanie opon z nawierzchnią drogi, opór aerodynamiczny i inne elementy. Parametry decydujące o poziomie hałasu to przede wszystkim natężenie ruchu, prędkość pojazdów oraz ilość samochodów ciężarowych i motocykli, które są najgłośniejsze.

Wszechstronność transportu lądowego

Światowy transport lądowy przoduje między innymi dzięki swojej elastyczności. Oczywiście pojazdy nie poruszają się wszędzie, ale ich potencjał w tej dziedzinie jest wielokrotnie większy niż chociażby transportu lotniczego. Transport lądowy daje możliwość efektywniejszego reagowania na nieoczekiwane problemy

Rozmieszczenie polskich dróg krajowych

Obecna gęstość sieci dróg krajowych w Polsce jest bezpośrednio związana z rozmieszczeniem i gęstością zaludnienia. Sieć drogowa jest z najbardziej rozległa na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Na słabo zaludnionych obszarach mamy najmniej dróg. Ważne jest również ukształtowanie terenu – na równinach łatwiej jest budować drogi, dlatego jest ich tam więcej.


Partnerzy wspierający serwis: https://projektskora.pl/, https://seniore.pl/, https://depilmed.com/